Obchodní podmínky Sandria - prodej svítidel

sandria-logo

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou SANDRIA spol. s r.o. (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje osvětlení.

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající: SANDRIA spol. s r.o., IČ 46971491 se sídlem Žlutava 5, Napajedla 763 61 je firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno v oddíle C, vložka 7285.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušným zák. č.89/2012 Sb.,Občanský zákoník(OZ), a předpisy souvisejícími.

Objednávka - kupní smlouva

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní informace jsou důvěrné, použity budou pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny. Pokud je objednávka-kupní smlouva, uzavřena pomocí prostředů komunikace na dálku, má spotřebitel-zákazník(kupující), v souladu s ust. §1829 odst.1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy  do 14ti dnů po převzetí zboží. Náš obchod má rozšířenou lhůtu pro vrácení zboží na 30 dnů od převzetí zboží. V tomto případě nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží kupujícímu.

Bezpečnost a ochrana informací

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa, která je uvedena v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Veškeré zboží, nabízené v internetovém obchodě www.sandria.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

Uvedené ceny jsou konečné.

Prodávající může odmítnout vyřízení objednávky pro neúplné údaje na objednávce.

Na základě registrace kupujícího provedené na www.sandria.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Z tohoto uživatelského účtu může kupující realizovat objednávání zboží.

Kupující i prodávající je povinnen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných k přístupu k uživatelskému účtu a o individuálních podmínkách které jsou na takovém uživatelském účtu nastaveny. Užívání uživatelského účtu není umožněno třetím osobám. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Platební podmínky

Platba za zboží může byt provedena:

  1. Hotově při osobním odběru zboží,

  2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

  3. platba předem na náš účet 48004721/0100, variabilní symbol je číslo objednávky.

Dodací podmínky

Zboží si můžete vyzvednou osobně na provozovně:

SANDRIA
Žlutava 5
763 61 Napajedla
Tel: 577 945 854

v pracovní dny od 7.00 do 14.00

nebo vám bude zasláno přepravní službou. Cena přepravy a dobírky je stanovena dle zvolené formy při zadávání objednávky.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba (minimálně 2 roky) začíná běžet převzetím zboží zákazníkem . Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebování způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – počet balíků, poškození krabice- podle přiloženého dokladu. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, musí poškození popsat v předávacím protokole. Dopravce obvykle sepisuje s kupujícím zápis o škodě. Pokud dopravce nemůže toto sepsání zajistit, zákazník je povinnen toto nahlásit Prodávajícímu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na tel.: 577945854, a to neprodleně po přijetí takové zásilky, nejpozději však do 2 pracovních dnů po přijetí zásilky.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna SANDRIA spol. s r.o., Žlutava 5, Napajedla 763 61, tel: 577 945 854.

Kupující může vadné zboží poslat nebo dodat na výše uvedenou adresu. Balík musí obsahovat : reklamované zboží, kopii faktury-nákupní doklad, podrobný popis závady, kontaktní údaje kupujícího – adresa, tel. číslo,apod. Před zasláním reklamovaného zboží je kupující povinnen informovat prodávajícího o zvoleném způsobu přepravy reklamace a předpokládané výši přepravného. V případě vrácení finančních prostředků za dopravení reklamace prodávajícímu vzniká kupujícímu nárok na vrácení prostředků pouze v nejnižší možné výši. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.

Pokud zjistí kupující škodu na zásilce po rozbalení i když byl nepoškozený obal je povinnen tuto škodu nahlásit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel.577945854. Pro reklamaci je potřeba zachovat přepravní obal od zásilky. V opačném případě nebude možno reklamaci uznat.

  Kupující-spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.  Tyto obchodní podmínky nabývají platnost 24.5.2018